Toepassing Privacywet


Deze website heeft in de eerste plaats tot doel, informatie te verschaffen aan de bezoekers.
De eigenaar van een link, opgenomen in deze website, wordt geacht zich te houden aan de regels
van de privacywetgeving.    Als hij of zij dat niet doet, draagt hij of zij daarvoor zelf de volledige verantwoordelijkheid.

"www.abdijstraat.com" en "www.abdijstraat.be" maken zelf geen gebruik van cookies,  maar wie op gelijk welke manier contact opneemt, verklaart uitdrukkelijk dat zijn of haar data uitsluitend door ons gebruikt mogen worden voor later onderling contact.    De data worden door ons aan niemand doorgespeeld, tenzij men er zelf om vraagt.

Iedereen mag ons steeds laten weten via " Contact ", ofwel dat zijn of haar data dienen aangepast te worden, ofwel dat hij of zij wenst geschrapt te worden uit onze bestanden.